IMPRESSIÓ SUPORTS RÍGIDS

Impressió en PVC 300 micres.

Impressió en vinil blanc pegat sobre PVC de 300 micres (PVC de baix gruix).

Mesura màxima de 1000 x 700 mm.

Impressió en PVC 3mm.

Impressió en vinil blanc pegat sobre PVC de 3mm.

Mesura màxima de 2000 x 1500 mm.

Impressió en sandwich PVC 10 mm.

Impressió en vinil blanc pegat sobre un panell amb un nucli de XPS laminat ambdues cares de PVC 1 mm.

Mesura màxima de 1500 x 1500 mm.

Impressió en Alumini composite 3 mm.

Impressió en vinil blanc pegat sobre un panell format per dues xapes d’alumini i una central de polietilè.

Material rígid de gran resistència i durabilitat, ideal per a exteriors. Mesura màxima de 1500 x 1500 mm.

Impressió de quadres.

Impressió sobre llenç semiacrílic; forrant amb ell un marc de fusta.

Ideal per a decoració en interiors.